Simskola 3 mån - 5 år

Vad roligt att du är intresserad av att börja simma hos oss!

För information om våra Coronaanpassningar klicka här...

Hos oss sker undervisningen i små grupper i personlig atmosfär med professionella siminstruktörer. Vi erbjuder nivåanpassad undervisning, så att ditt barn får öva det som det behöver. Vår förhoppning är att du och ditt barn ska trivas och vilja fortsätta simma länge!

Målet med vår verksamhet är att lära barn simma och att träna på simning utifrån den nivå barnet befinner sig på. Genom att simma i vår verksamhet kan barnet även utvecklas motoriskt, socialt och intellektuellt. Barnet kan röra sig på ett sätt som inte är möjligt på land. Som ett led i siminlärningen arbetar vi med vattensäkerhet. Vi tycker att det är viktigt att ditt barn lär sig både vattnets begränsningar och dess möjligheter.

Alla våra siminstruktörer har en gedigen utbildning och är experter på att lära små barn att simma. Linnéas Simskola är ansluten Swim Australia, Swimming Australia och National Swim School Association.

Köp din badblöja här...

Vi har två kurser per termin

Varje tillfälle i vattnet är 30 minuter och vi undervisar i varma bassänger med 33-35 grader.

Klicka här för att se när nästa kurs startar!

Anmälan

Om du vill anmäla dig innan vi har lagt schemat, så börjar du med en intresseanmälan på den här sidan... Klicka i vilka tider som passar er. Vi tar med det i planeringen av schemat och startar de grupper som vi ser att det finns underlag för.

Så snart schemat är klart så går det ut mejl till er som gjort en intresseanmälan. Ni kan då logga in på "Mina sidor" för att se om ni hittar en passande tid att boka in er på. Det är även då ni betalar kursen. Om ni inte hittar en passande tid så mejla gärna info@linneassimskola.se för att se om vi kan hitta något alternativ för er.

Om schemat är klart när ni gör er registrering så kommer det att finnas tider att välja på direkt vid anmälan.

För att se aktuellt simschema klicka här.

Vuxen med i vattnet

Vi undervisar i djupt vatten och tror på den extra trygghet som en förälder ger så vi vill att det ska vara en förälder eller annan vuxen som barnet är tryggt med i vattnet i alla kurser tills dess att er instruktör säger något annat. Föräldern blir barnets personliga assistent vilket gör att simundervisningen blir maximalt effektiv. Upp till och med nivå Sjöhäst kan två föräldrar vara med i vattnet. Från och med Blåsfisk är en förälder med i vattnet. När barnet är simkunnigt så att det klarar sig självt i vattnet samt klarar av att lyssna på instruktioner kan föräldern fasas ut. 

Under Coronapandemin begränsar vi till en förälder per barn oavsett nivå. För senaste infromationen om våra Coronaanpassningar klicka här...

Syskonrabatt

Simmar ni med fler än ett barn under samma kursomgång erhåller ni en syskonrabatt om 500 kr per barn från barn nummer två.